Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Quản lý phương tiện giao thông Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Quản lý phương tiện giao thông

Takaisin
Đăng ký, cấp biển số xe

 

Thủ tục

Đăng ký, cấp biển số xe

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định; Kiểm tra thực tế xe: Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy đăng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, tải trọng và các thông số kỹ thuật của xe; Cà số máy số khung và ký đè lê bản cà số máy, số khung, ghi rõ họ, tên của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế của xe, ngày, tháng, năm kiểm tra xe. Xe được cơ quan Hải quan xác nhận có số khung, không có số máy mà chỉ có số VIN (ở kính phía trước của xe) thì lấy số VIN thay thế số máy, trường hợp cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN không có số khung, số máy thì cơ quan đăng ký xe chụp ảnh số VIN để lưu trong hồ sơ và lấy số VIN thay thế cho số khung, số máy.

Tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định đối với ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; Kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển nhượng xe, lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định. Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; thu lệ phí đăng ký xe; Trả biển số xe; Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trá giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại tụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng. Thời gian từ thứ 2 đế thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ)
Thành phần số lượng hồ sơ

- Giấy khai đăng ký xe ;

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe;

- Chứng từ lệ phí trước bạ;

- Chứng từ nguồn gốc của xe;

- Giấy tờ của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

+ Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc; mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên hoặc xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, kể cả xe quân đội làm kinh tế có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương.

+ Mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (trừ huyện Cù Lao Dung, Kế Sách và thị xã Ngã Năm).

Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.
Lệ phí Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.cơ giới đường bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy khai đăng ký xe 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/12/2008).
+ Thông tư số 41/2016/TT/BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe;
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông tư số 54/2015/TT-BCA, ngày 22/10/2015 của Bộ Công an về việc bổ sung điều 25A vào Thông tư số Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

Thủ tục

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Đội Đăng ký quản lý phương tiện cơ giới giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Cán bộ kiểm tra xe: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đăng ký xe; thu lại giấy chứng nhận đăng ký xe (Trường hợp đổi lại giấy đăng ký xe), biển số xe (trường hợp đổi lại biển số xe); Kiểm tra thực tế xe (đối với trường hợp cải tạo, thay đổi màu sơn, xe quảng cáo); Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thì cấp giấy hẹn cho chủ xe.
Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ)
Thành phần số lượng hồ sơ


- Giấy khai đăng ký xe ;
- Giấy tờ của chủ xe:
* Trường hợp xe của cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, nhân viên nước ngoài làm việc tổ chức đó, phải có thêm giấy giới thiệu Sở ngoại vụ và công hàm của cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế.
* Khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thì giữ nguyên biển số. Trường hợp xe đang sử dụng biển 3, 4 số hoặc khác hệ biển thì đổi sang 5 số theo quy định. Trường hợp xe đã đăng ký, cấp biển số nhưng chủ xe đã làm thủ tục sang tên, di chuyển đi địa phương khác, nay chủ xe đề nghị đăng ký lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại và giữ nguyên biển số cũ (trường hợp biển 3, 4 số hoặc khác hệ biển thì cấp đổi sang biển 5 số theo quy định).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Thời hạn giải quyết Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục đến 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Xe đã được đăng ký Phòng Cảnh sát giao thông đương bộ Công an tại tỉnh Sóc Trăng.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.
Lệ phí Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.cơ giới đường bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy khai đăng ký xe 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/12/2008).
+ Thông tư số 41/2016/TT/BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe;
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông tư số 54/2015/TT-BCA, ngày 22/10/2015 của Bộ Công an về việc bổ sung điều 25A vào Thông tư số Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 21/04/2017
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này