Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy

Takaisin
NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư, chủ phương tiện chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Chủ đầu tư, chủ phương tiện phải tổ chức nghiệm thu dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt và thông báo cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã thẩm duyệt đến để kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của văn bản thông báo nghiệm thu và viết phiếu nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Cán bộ tiếp nhận lập phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bưu điện. Viết phiếu nhận hồ sơ và gởi cho người nộp 01 bản.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3. Tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, gồm: kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và kiểm tra nghiệm thu thực tế theo lịch kiểm tra nghiệm thu của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.

Bước 4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu để nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại công trình, phương tiện giao thông và làm thủ tục hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần:

  • Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng;
  • Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
  • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
  • Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;
  • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
  • Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án, công trình và chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng thẩm duyệt.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; biên bản thử nghiệm; biên bản nghiệm thu; văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Tập tin đính kèm

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này