Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy

Takaisin
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở.
 
Thủ tục Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2.  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày tết, lễ).

Bước 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở, kèm theo 02 phương án chữa cháy của cơ sở được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có).

 + Số lượng: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết  Chưa quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện

Người đứng đầu cơ sở quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị phê duyệt phương án; Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Phương án chữa cháy của cơ sở phải đảm bảo các yêu cầu và nội dung theo mẫu quy định.

Cơ sở pháp lý

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

 

Tập tin đính kèm

Trang 1/2
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này