Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy

Takaisin
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC IV BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NN-CP NGÀY 31/4/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2.

 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Sóc Trăng. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

 • Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Cán bộ tiếp nhận lập phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bưu điện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thực hiện thủ tục thẩm duyệt theo quy định.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì có văn bản gửi chủ đầu tư yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư để đến làm việc và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3. Cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng.

Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần:

 • Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm:
  • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);
  • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch.
  • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy, chữa cháy như sau:
 • Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh;
 • Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy;
 • Phải có hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;
 • Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị Cảnh sát PCCC ở những nơi cần thiết và phù hợp với quy hoạch để bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.
 • Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm:
 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);
 • Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;
 • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình.
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp PCCC như sau:
  • Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình xung quanh;
  • Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác;
  • Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy, chữa cháy;
  • Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phương tiện cứu người phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn;
  • Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy;
  • Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải bảo đảm số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.
   • Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm:
 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);
 • Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;
 • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình.
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy như sau:
  • Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về  PCCC đối với các công trình xung quanh;
  • Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác;
  • Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy, chữa cháy;
  • Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phương tiện cứu người phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn;
  • Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy;
  • Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải bảo đảm số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy;
   • Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng, hồ sơ gồm:
    • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);
    • Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;
    • Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến  PCCC như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

+ Số lượng: 02 (hai) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc;

+ Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C;

+ Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C;

+ Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.

Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ và dự án, công trình theo ủy quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng không thuộc các dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư); dự án, công trình có chiều cao từ 100m trở lên; tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ; tàu thủy chuyên dùng để vận chuyển hành khách có chiều dài từ 50m trở lên, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ có trọng tải toàn phần từ 1.000 tấn trở lên; dự án đầu tư xây dựng công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh và chủ đầu tư đề nghị do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” vào bản thuyết minh, các bản vẽ hoặc văn bản trả lời về giải pháp phòng cháy, chữa cháy đối với thiết kế cơ sở, dự án thiết kế quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình.

- Lệ phí:                                                             

+ Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi là mức thu phí thẩm duyệt) đối với dự án xác định như sau:

Mức thu phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt   x   Tỷ lệ tính phí

Trong đó:

s Tổng mức đầu tư dự án được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, chi phí sử dụng đất (tính toán trước thuế).

s Tỷ lệ tính phí được quy định tại Biểu mức tỷ lệ tính phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình (mục 1) kèm theo Thông tư 258/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy”.

+ Trường hợp dự án có tổng mức đầu tư nằm giữa các khoảng giá trị tổng mức đầu tư của dự án ghi trong  Biểu mức tỷ lệ tính phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình kèm theo Thông tư này thì tỷ lệ tính phí được tính theo công thức sau:

Nit = Nib - {

Nib - Nia

x ( Git - Gib ) }

Gia - Gib

Trong đó:

s Nit là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (Đơn vị tính: %).

s Git là giá trị tổng mức đầu tư của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt (Đơn vị tính: Tỷ đồng).

s Gia là giá trị tổng mức đầu tư cận trên giá trị tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt (Đơn vị tính: Tỷ đồng).

s Gib là giá trị tổng mức đầu tư cận dưới giá trị tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt (Đơn vị tính: Tỷ đồng).  

s Nia là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gia (Đơn vị tính: %).

s Nib là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gib (Đơn vị tính: %).

          + Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 phần lệ phí, mức tối thiểu là 500.000 đồng/dự án và tối đa là 150.000.000 đồng/dự án.

+ Mức thu phí thẩm duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng thiết kế cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; xây dựng mới hạng mục công trình được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; thiết kế xây dựng mới hạng mục công trình.

- Thời điểm nộp phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC: Người nộp phí phải nộp phí thẩm duyệt trước khi nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với các hạng mục cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hạng mục thuộc dự án đã được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hoặc thiết kế hạng mục bổ sung thuộc dự án đã được thẩm duyệt trước đó.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận địa điểm và đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ thẩm duyệt PCCC gồm 02 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo. Các bản vẽ và thuyết minh phải do đơn vị tư vấn thiết kế đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

+ Thông tư số 258/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.

Tập tin đính kèm

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này