Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Phòng cháy chữa cháy

Takaisin
Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quy định tại phụ lục III và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.
 
Thủ tục Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quy định  tại phụ lục III và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. * Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi và chuyển đến bộ phận nghiệp vụ thực hiện việc quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, phương tiện theo quy định.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
* Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Cán bộ tiếp nhận lập phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bưu điện.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì vào sổ theo dõi và chuyển đến bộ phận nghiệp vụ thực hiện việc quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, phương tiện theo quy định.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì có văn bản gửi cá nhân, tổ chức yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp với cá nhân, tổ chức để đến làm việc và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày tết, lễ).

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

 * Đối với cơ sở được quy định tại phụ lục III Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ, thành phần hồ sơ gồm:
  - Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
  - Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy gồm:
+ Quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
+ Quy định phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.
+ Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
+ Quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
+ Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
+ Phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
+ Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.
+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
+ Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.
* Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy gồm:
+ Quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của phương tiện.
+ Quy trình vận hành phương tiện; hệ thống điện, nhiên liệu; việc bố trí, sắp xếp người, vật tư, hàng hóa trên phương tiện phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
+ Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới phải được học tập kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình đào tạo cấp phép điều khiển phương tiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
+ Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới có phụ cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật về chế độ tiền lương và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và người điều khiển, người làm việc, người phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp.
+ Phương tiện chữa cháy phù hợp với yêu cầu, tính chất, đặc điểm của phương tiện, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

+ Số lượng: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay khi nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Người đứng đầu cơ sở thuộc Phụ lục III và chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy được quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ trước khi đưa vào hoạt động, chủ cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo theo quy định. Khi cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo như lần đầu với phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Các cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới được quản lý về phòng cháy, chữa cháy..
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Cơ sở pháp lý

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

 

Tập tin đính kèm

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này