Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Quản lý hành chính Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Quản lý hành chính

Takaisin
Đăng ký mẫu con dấu mới

Tên thủ tục hành chính: đăng ký mẫu con dấu mới

 

Thủ tục

Đăng ký mẫu con dấu mới

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đăng ký mẫu con dấu mới phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

 - Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 294 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày lễ, tết theo quy định).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ hoặc gửi thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ khi cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có yêu cầu.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

   Cán bộ trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ, đối chiếu thẻ Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2. Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các loại giấy tờ sau:

 a. Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

b. Đối với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

c. Tổ chức sự nghiệp, hồ sơ gồm:

 - Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực  hoạt động theo quy định của pháp luật.

d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội,tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm:

- Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

- Điều lệ hoạt động của tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

đ. Tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm:

- Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

- Văn bản quy định về tổ chức, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật

- Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

e. Đối với tổ chức tôn giáo: Quyết định công nhận tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

g. Tổ chức trực thuộc tổ chức tôn giáo, hồ sơ gồm:

- Quyết định của tổ chức tôn giáo về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

- Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

h. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

i. Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, hồ sơ gồm:

- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

l. Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt Nam: Giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

m. Tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật: Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước (trừ các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước thuộc thẩm quyền đăng ký mẫu con dấu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

2. Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại Luật, Pháp lệnh, Nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy định sau đây:

a. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;

b. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;

c. Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 + Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

+ Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu

 


Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này