Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Quản lý hành chính Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Quản lý hành chính

Takaisin
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 

Thủ tục

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Trình tự thực hiện

  Bước 1. Cơ sở kinh doanh (thuộc các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) có nhu cầu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

 - Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 294 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày lễ, tết theo quy định).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, tài liệu. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy biên nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận, nêu rõ lý do hoặc gửi thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện khi cơ sở kinh doanh có yêu cầu.

 Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hồ sơ, cơ sở kinh doanh đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính.

   Cán bộ trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Trường hợp trả qua dịch vụ bưu chính, cán bộ được giao trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và biên lai thu phí thẩm định qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính sau khi đã nhận được tiền phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (phí dịch vụ bưu chính do cơ sở kinh doanh chi trả).

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (mẫu số 03, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);

2. Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cơ sở kinh doanh đã được cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Phí thẩm định

300.000 đồng/lần .

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Mẫu số 03: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Chỉ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị mất.

- Khi bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

+ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

+ Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

 + Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mẫu số 03

………..1...…….
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số CV (nếu có): ..........
V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận

đủ điều kiện về an ninh, trật tự

       ……….., ngày …… tháng …… năm ……

 

Kính gửi: …………………….2……………………………………

Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh:…………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………; Số điện thoại cố định:……………

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3 ……………………………………; ………………………………...; cấp ngày…………tháng………năm ……….

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có)…………………….

Đề nghị ………………….2…………………………..cấp ……………..

(cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:…………………………………………………………….

          Lý do đề nghị cấp:……………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh tại:………………………………………………...

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………….tháng …………năm ……………; quốc tịch……;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:………………………;

cấp ngày ………..tháng…………năm…………; cơ quan cấp:……………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………..

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:……………………………………..

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh:………………..

…………………………………………………………………………………..

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị …………….……….…………………2………giải quyết./.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)

         ĐẠI DIỆN  SỞ KINH DOANH
        (Ký tên; đóng dấu - nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

1 Tên cơ sở kinh doanh.

2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

3 Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

 

 

 

 


Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này