Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Tổ chức cán bộ Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Tổ chức cán bộ

Takaisin
Cấp bằng Tổ quốc ghi công

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

a) Giấy báo tử (mẫu LS1) của Công an các đơn vị;

x

 

 

b) Giấy tờ làm căn cứ cấp Giấy báo tử theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân;

 

 

 

c)  Văn bản nêu chi tiết về trường hợp hy sinh của CBCS.

 

 

 

d) Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu LS2) có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã.

x

 

 

e) Công văn đề nghị công nhận liệt sỹ của cấp có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

x

 

 

f) Các tài liệu khác (nếu có).

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

03 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định trong thời hạn 07 ngày làm việc, gửi về Cục Chính sách xem xét, giải quyết. Khi có kết quả sẽ thông báo về đơn vị nơi CBCS công tác.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Đội Chính sách và bảo hiểm – Phòng Tổ chức cán bộ.

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại bộ phận TN&TKQ:

Hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ thực hiện theo quy định theo quy định tại Điều 6, 7 Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong CAND.

Tổ chức/các nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

 

B2

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận và tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung đầy đủ hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo bước 1.

 

Đội Chính sách và bảo hiểm - Phòng Tổ chức cán bộ

Giấy biên nhận hồ sơ

B3

 Trình Lãnh đạo Công an tỉnh xem xét. Đề nghị gửi về Cục Chính sách thẩm định.

Đội Chính sách và bảo hiểm - Phòng Tổ chức cán bộ

05 ngày

 

B4

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của đơn vị, địa phương gửi lên:

- Thẩm định tính chuyên môn

- Thẩm định tính pháp lý

      + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho đơn vị, địa phương biết (bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp) để bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ lý do).

   + Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước nghiệp vụ tiếp theo.

Phòng chuyên môn - Cục Chính sách

 

Đề nghị của Công an tỉnh kèm hồ sơ

B5

Trình lãnh đạo Cục Chính sách duyệt

Lãnh đạo Cục Chính sách

 

 

B6

Cục Chính sách Báo cáo lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trình Bộ trưởng ký văn bản đề nghị kèm hồ sơ xác nhận liệt sĩ gửi Bộ Lao động – Thương binh và xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cục Chính sách,

các cấp có thẩm quyền

Bằng “Tổ quốc ghi công”, Giấy chứng nhận,

Quyết định hành chính

B7

Cục Chính sách tiếp nhận Bằng “Tổ quốc ghi công” và chuyển về Công an tỉnh.

Cục chính sách

 

 

 

02 ngày

Sổ theo dõi TN&TKQ

B8

Công an tỉnh thông báo cho thân nhân liệt sĩ biết chuyển giao cơ quan LĐTBXH địa phương tổ chức truy điệu, trao Bằng “Tổ quốc ghi công” và thực hiện chế độ đối với thân nhân theo quy định.

- Lưu hồ sơ theo dõi.

Đội Chính sách và bảo hiểm - Phòng Tổ chức cán bộ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

a) Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
b) Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

c) Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, ngày 22/10/2013 của Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

d) Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

  1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

  1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  1.  

Các văn bản khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện hành

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ được lưu thành bộ, gồm các loại sau:

TT

Tên hồ sơ cần lưu

  1.  

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

  1.  

Kết quả giải quyết

  1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

  1.  

Các văn bản khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện hành

Hồ sơ được lưu tại phòng ban/cơ quan chuyên môn và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 


Không có tin bài cũ hơn
Không có tin bài cũ hơn
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này