Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Văn bản chỉ đạo điều hành Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Văn bản chỉ đạo điều hành

返回
Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/1/2019 Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Các tin liên quan Ngày đăng
Quyết định 986/QĐ-UBND 03/4/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt, công bố chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của sở, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 14/08/2019
Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạch tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019-2020 14/08/2019
Kế hoạch số 53/KH-CAT ngày 22/3/2019 của Công an tỉnh, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 14/08/2019
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 15/08/2019
Kế hoạch số 36/KH-CAT ngày 20/02/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc Công tác cải cách hành chính năm 2019 15/08/2019
Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Thực hiện cải cách hành chính năm 2019 15/08/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 242 15/08/2019
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/08/2019
Kế hoạch số 102/KH-CAT ngày 07/5/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 23/08/2019
Quyết định số 1380 của Thủ tướng chính phủ ngày 18/10/2018 về việc Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí 27/08/2019
Thông báo số 68/TB-CAT ngày 26/8/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 03/09/2019
Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 28/08/2019
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này